Pro Makeup 101

   Thời gian khoá học: 12 tuần

  Học phí: Liên hệ

PARTICIPANT PROFILE

Khoá học chuyên nghiệp ngắn hạn phù hợp cho các học viên có định hướng chuyên về beauty, về cô dâu chuyên nghiệp hoặc là những ai cần bổ sung kiến thức về beauty, fashion makeup. 

Là khoá học phù hợp nhất cho những bạn mới  bắt đầu con đường học tập và xây dựng sự nghiệp của mình.

ADDITIONAL INFORMATION

-  Tất cả các học sinh tham gia khoá học đều phải đủ 17 tuổi trở lên.
- Các tài liệu về khoá học đều được học viện cung cấp đầy đủ, tuy nhiên không bao gồm đồ nghề và model trong quá trình học.
- Học viên sẽ chủ động book mẫu để luyện tập dưới sự hướng dẫn của các chuyên viên tại học viện.
- Giảng viên chính thức sẽ giảng dạy bằng 100% tiếng việt, nếu bạn cần học bằng Tiếng Anh vui lòng đăng kí riêng.
- Tối đa một lớp học sẽ bao gồm 12 học viên, 1 giảng viên chính thức và 2 trợ giảng.
 

Đăng kí khoá học

Họ tên:
Email:
Số điện thoại: